INTEGRACIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
in S TEŽAVAMI V RAZVOJU

V vrtcu namenjamo posebno skrb otrokom, ki se spoprijemajo z različnimi težavami v razvoju.

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oz. motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.

Skladno z novo veljavno zakonodajo od 1. 1. 2019 (Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 41/2017) se v storitve t.i. zgodnje obravnave lahko vključijo tudi otroci z rizičnimi dejavniki, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke, ovire oziroma motnje.

Otroci s posebnimi potrebami ali rizičnimi dejavniki, so v vrtec vključeni skladno z zakonodajo (Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 58/2011 s spremembami, ter od 1. 1. 2019 dalje Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 41/2017) v dva programa:

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo: otroci so vključeni v redne oddelke vrtca, pri čemer se jim prilagodi izvajanje programa in nudijo ure dodatne strokovne pomoči s strani različnih izvajalcev (logopeda, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, psihologa, surdopedagoga, tiflopedagoga …);

prilagojen program za predšolske otroke (razvojni oddelek): otroci so vključeni v oddelek, v katerem je lahko največ 6 otrok, pri čemer se jim nudi tudi zdravstveno-terapevtska obravnava glede na njihove razvojne potrebe (pomoč nevrofizioterapevtka, delovnega terapevta ali logopeda).

V vrtcu Bohinj izvajamo program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Glede prilagojenega programa za predšolske otroke se lahko obrnete na svetovalno delavko vrtca.

Otrok se vključi v posamezen program glede na odločbo o usmeritvi po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (pred 1. 1. 2019) ali skladno z individualnim načrtom pomoči družini oz. zapisnikom multidisciplinarnega tima centra zgodnje obravnave po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (od 1. 1. 2019 dalje).

Podrobnejše informacije v zvezi z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v vrtec lahko starši dobite pri svetovalni delavki vrtca (mina.pavliha@osbohinj.si, 040 477 343).

september 2021
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« Avg   Okt »
Dostopnost