VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI VRTCA

REDNI PROGRAMI

Glede na trajanje vrtec izvaja dva različna programa: dnevni in poldnevni program.

Dnevni program
Gre za celodnevni program, ki traja do devet ur. Vključuje vzgojo, varstvo in prehrano otrok (dopoldansko malico in kosilo). Program se izvaja ves čas poslovnega časa vrtca, to je od 5.30 do 16.15 v vrtcu v Bohinjski Bistrici in od 6.00 do 15.15 v vrtcu v Srednji vasi.

Poldnevni program
Peturni poldnevni program obsega vzgojo in varstvo otrok, dopoldansko malico in kosilo. Izvaja se v času od 8.00 do 13.00, praviloma v samostojnem oddelku.

Okvirni dnevni red

5.30    odpiranje vrtca v Bohinjski Bistrici; aktivnosti po kurikulumu
6.00    odpiranje vrtca v Srednji vasi; aktivnosti po kurikulumu
8.30    malica za mlajše skupine otrok
8.45    malica za starejše skupine otrok
9.00    aktivnosti po kurikulumu
11.30  kosilo za mlajše skupine otrok
12.00  kosilo za starejše skupine otrok
12.00  počitek; aktivnosti po kurikulumu
15.15  zapiranje vrtca v Srednji vasi
16.15  zapiranje vrtca v Bohinjski Bistrici

Oddelki, ki delujejo v prostorih osnovne šole, imajo enak dnevni red kot oddelki vrtca v Bohinjski Bistrici.

 

DODATNI PROGRAMI

Vrtec vsako leto ponudi otrokom tudi nekaj dodatnih oziroma nadstandardnih programov. Nadstandardne programe lahko predlaga vrtec (oziroma ravnatelj vrtca) ali Svet staršev. Za vključitev v nadstandardne programe je potrebno dodatno plačilo, ki ga delno krije Občina Bohinj, preostali delež pa starši. Soglasje k izvajanju nadstandardnih programov daje Svet staršev. Udeležba otroka pri nadstandardnih programih je prostovoljna.

Glede na izkušnje zadnjih let se dva nadstandardna programa izvajata vsako leto. To sta plavalni tečaj in ogledi predstav za otroke. Poleg teh se občasno izvajajo še drugi.

Plavalni tečaj
Organiziran je za otroke v zadnjem letu pred vstopom v šolo. Traja 20 ur. Praviloma se izvede v strnjeni obliki pet zaporednih dni po dve uri na dan. Običajno poteka v enem od razpoložljivih bazenov na območju Bohinja.

Ogledi predstav za otroke
Vsako leto imajo otroci priložnost prisostvovati več predstavam. Vsaj eno pripravijo vzgojiteljice same, vsaj eno si gredo starejši otroci ogledat drugam (največkrat v gledališče), nekaj predstav pa je gostujočih, ko izvajalci od drugod pridejo in pripravijo predstavo v prostorih našega vrtca.

OBOGATITVENI PROGRAMI

Temeljnemu vzgojnemu programu vrtec vsako leto doda nekaj dodatnih obogatitvenih dejavnosti. Vse obogatitvene dejavnosti se v našem vrtcu izvajajo v času bivanja otroka v vrtcu, stroški pa so všteti v redno ceno oskrbnine vrtca (zanje torej staršem ni potrebno dodatno plačevati).
Vsako leto se izvaja več obogatitvenih programov. Nekateri se izvajajo občasno, drugi pa redno vsako leto. Med slednjimi so Zlati sonček, Cici vesela šola, Obiski v knjižnici in Zobozdravstvena preventiva. Vsi štirje navedeni programi potekajo skozi celo šolsko leto.

Zlati sonček
Program je namenjen otrokom v zadnjem letu pred vstopom v šolo, otrok pa lahko s programom nadaljuje vse do tretjega razreda osnovne šole. Vodi ga Direktorat za šport pri Ministrstvu za šolstvo in šport, izvajajo pa ga za to usposobljene vzgojiteljice domačega vrtca in delno tudi zunanji izvajalci. Program ponuja otrokom raznovrstne športne vsebine v vseh letnih časih. Otrok, ki se vključi v program, prejme knjižico, v kateri zbira potrdila o opravljenih športnih dejavnostih. Ko zbere vsa potrdila, ki jih je mogoče zbrati v vrtcu, prejme malo modro medaljo.

Cici vesela šola
Program je namenjen otrokom v zadnjem letu pred vstopom v šolo. Otroci skupaj s svojimi vzgojiteljicami in starši spoznavajo teme, predstavljene v redni rubriki otroške revije CICIDO. Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu. Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo – posebno diplomo z Modrim medvedkom.

Obiski v knjižnici
Program je namenjen otrokom drugega starostnega obdobja (od treh let naprej). Otroci s svojimi vzgojiteljicami enkrat ali dvakrat mesečno obiščejo knjižnico v domačem kraju (otroci iz vrtca v Bohinjski Bistrici knjižnico v Bohinjski Bistrici in otroci iz vrtca v Srednji vasi knjižnico v Srednji vasi).

Zobozdravstvena preventiva
Program je namenjen otrokom drugega starostnega obdobja (od treh let naprej). Poteka v sodelovanju s preventivno službo zdravstvenega doma Bled. Vsako sodelujočo vzgojno skupino enkrat na mesec obišče preventivna medicinska sestra, ki otroke uči pravilne nege zob.

PROGRAMI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC

Za predšolske otroke, ki niso vključeni v redne programe vrtca, vrtec glede na potrebo organizira program Ure pravljic. V program se lahko vključijo otroci, stari vsaj tri leta. Program poteka skozi celo šolsko leto, enkrat na teden dve šolski uri, v popoldanskem času. Izvaja se v vrtcu v Srednji vasi in v vrtcu v Bohinjski Bistrici. Namen programa je omogočiti otrokom izkušnjo sodelovanja z vrstniki in izkušnjo dela v vzgojni skupini.
Pogoj za izvajanje programa je vsaj 10 prijavljenih otrok (v vsakem kraju posebej). V primeru, da je v Srednji vasi manjše število prijavljenih otrok, se tistim otrokom predlaga, da se vključijo v program v Bohinjski Bistrici.

V šolskem letu 2019/2020 se program Ure pravljic zaradi premajhnega števila otrok ne izvaja.

junij 2021
PTSČPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
« Maj   Jul »
Dostopnost