DNEVNI PROGRAM

V vrtcu Bohinj so otroci vključeni v dnevni program, ki traja do 9 ur dnevno. Vključuje vzgojo, varstvo in prehrano otrok (dopoldansko malico in kosilo)

Delovni čas vrtca

Enota Bohinjska Bistrica : 5:30 – 16:15

Enota Srednja vas v Bohinju: 6:00 – 15:30

Okvirni dnevni red 

5.30    odpiranje vrtca v Bohinjski Bistrici; aktivnosti po kurikulumu
6.00    odpiranje vrtca v Srednji vasi; aktivnosti po kurikulumu
8.30    malica za mlajše skupine otrok
8.45    malica za starejše skupine otrok
9.00    aktivnosti po kurikulumu
11.30  kosilo za mlajše skupine otrok
12.00  kosilo za starejše skupine otrok
12.00  počitek; aktivnosti po kurikulumu
15.15  zapiranje vrtca v Srednji vasi
16.15  zapiranje vrtca v Bohinjski Bistrici

DODATNI PROGRAMI 

Vrtec vsako leto ponudi otrokom tudi nekaj dodatnih oziroma nadstandardnih programov. Nadstandardne programe lahko predlaga vrtec (oziroma ravnatelj vrtca) ali Svet staršev. Za vključitev v nadstandardne programe je potrebno dodatno plačilo, ki ga delno krije Občina Bohinj, preostali delež pa starši. Soglasje k izvajanju nadstandardnih programov daje Svet staršev. Udeležba otroka pri nadstandardnih programih je prostovoljna.

Plavalni tečaj

Organiziran je za otroke v zadnjem letu pred vstopom v šolo. Traja 10 ur. Praviloma se izvede v strnjeni obliki pet zaporednih dni po dve uri na dan. Običajno poteka v enem od razpoložljivih bazenov na območju Bohinja.

Ogledi predstav za otroke

Vsako leto imajo otroci priložnost prisostvovati več predstavam. Vsaj eno pripravijo vzgojiteljice same, vsaj eno si gredo starejši otroci ogledat drugam (največkrat v gledališče), nekaj predstav pa je gostujočih, ko izvajalci od drugod pridejo in pripravijo predstavo v prostorih našega vrtca.

Poleg opisanih programov se občasno izvajajo tudi drugi.

PROGRAMI ZA OTROKE, KI  NISO VKLJUČENI V VRTEC 

Za predšolske otroke, ki niso vključeni v redne programe vrtca, vrtec glede na potrebo organizira program Ure pravljic. V program se lahko vključijo otroci, stari vsaj tri leta. Program poteka skozi celo šolsko leto, enkrat na teden dve šolski uri, v popoldanskem času. Izvaja se v vrtcu v Srednji vasi in v vrtcu v Bohinjski Bistrici. Namen programa je omogočiti otrokom izkušnjo sodelovanja z vrstniki in izkušnjo dela v vzgojni skupini.
Pogoj za izvajanje programa je vsaj 10 prijavljenih otrok (v vsakem kraju posebej). V primeru, da je v Srednji vasi manjše število prijavljenih otrok, se tistim otrokom predlaga, da se vključijo v program v Bohinjski Bistrici.

 

 

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost