ZDRAVSTVENO – HIGIENSKI REŽIM

Z zdravstveno higienskim režimom skrbimo za čisto, zdravo in varno okolje v vrtcu, ki je podlaga za uspešno pedagoško deli in zdrav razvoj otroka.

POSEBNOSTI OB SPREJEMU V VRTEC

Najkasneje ob prvem prihodu otroka v vrtec starši prinesejo v vrtec ZDRAVNIŠKO POTRDILO, ki ga izpolni pediater in iz katerega je razvidno, da je otrok opravil vsa potrebna cepljenja in nima zdravstvenih ovir za vključitev v vrtec.

Ob sprejemu otroka v vrtec je pomembno tudi, da starši seznanite strokovne delavce z morebitnimi kroničnimi obolenji otroka. Zdravil v vrtcu ne dajemo, razen v primerih, ko je to nujno potrebno (kronična obolenja, alergije…). V tem primeru starši oddate POOBLASTILO ZA DAJANJE ZDRAVILA s priloženimi navodili zdravnika.

VLOGA STARŠEV

Pomembno vlogo pri skrbi za zdravje otrok in preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni imate tudi starši otrok.

Za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v vrtcu je zelo pomembno, da starši takoj obvestite strokovne delavce o odsotnosti otroka zaradi bolezni.

Bolan otrok v vrtec ne sodi, saj potrebuje bližino staršev, nego in počitek. Ob ponovni vključitvi v vrtec mora biti otrok dovolj zdrav, da je zmožen sodelovati pri aktivnostih v skupini in ne sme biti več kužen za okolico.  Otrok ne sme v vrtec, če:

  • je imel v zadnjih 48 urah povišano telesno temperaturo ali drisko ali je bruhal
  • ima izpuščaj z ali brez vročine (razen v primerih ne-infekcijskih izpuščajev npr. piki in alergije)
  • ima uši – otrok sme ponovno v vrtec, ko je uspešno opravljeno razuševanje in na lasišču gnide in uši niso več prisotne.

Pri ostalih nalezljivih boleznih upoštevamo smernice NIJZ in navodila zdravnika.

BOLAN OTROK V VRTCU 

Strokovna delavka lahko sprejem otroka v vrtec tudi odkloni, če ob njegovem prihodu ugotovi znake obolenja (vročina, vnete oči, bruhanje, driska, hujši kašelj, uši…).

Če otrok zboli v vrtcu, strokovna delavka o tem takoj obvesti starše. Dolžnost staršev je, da čim prej pridete po obolelega otroka, da se zavaruje zdravje drugih otrok v skupini, bolnemu otroku pa se omogoči ustrezna oskrba.

 

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost