Skladno z Zakonom o vrtcu (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2 s spremembami) lahko vrtec sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

V Vrtec Bohinj je bilo v času rednega vpisa oddanih 61 vlog za vpis otrok v šolskem letu 2023/24.  Vrtec je na podlagi prednostnega vrstnega reda ter prostih mest sprejel vse otroke, ki s 1. 9. (ali v septembru) izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem v vrtec (in zaključen starševski dopust). V vrtcu so od 1.9. na voljo prosta mesta, zato lahko vrtec vloge za sprejem otrok sprejema tudi naknadno.

21 otrok v septembru še ne izpolni vseh pogojev, zato se jih uvrsti na čakalni seznam glede na starost (starejši otrok ima prednost) in glede na doseženo število točk, za sprejem od oktobra dalje. V vrtec se jih sprejema na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (9/2020). Čakalni seznam se lahko sprejemi v primeru podaljšanega starševskega dopusta in naknadno prejetih vlog za vpis. Vrtec starše obvesti o sprejemu in jih pozove k podpisu pogodbe predvidoma v mesecu pred sprejemom otroka v vrtec (npr. v septembru za mesec oktober). 

Čakalni seznam in trenutno število prostih mest si lahko ogledate v spodnji datoteki. Čakalni seznam se osvežuje v začetku vsakega meseca.  

Čakalni seznam 2024-2025 

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost