Predstavitev vrtca

Vrtec Bohinj je javni vrtec. Organiziran je kot organizacijska enota pri Osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici. Deluje na dveh lokacijah: večji vrtec je v Bohinjski Bistrici na Ajdovski cesti 19 A, manjši vrtec pa v Srednji vasi v Bohinju.

USTANOVITELJICA VRTCA

Ustanoviteljica vrtca je Občina Bohinj. Občina s stalnim sofinanciranjem predšolske vzgoje omogoča varstvo in vzgojo otrok od prvega leta starosti do vstopa v šolo.
Na podlagi števila vpisanih otrok v vrtec občina vsako leto znova odloča o številu oddelkov in s tem povezano sistemizacijo delovnih mest v vrtcu. Prav tako odloča o dnevnem odpiralnem času vrtca, o višini oskrbnine vrtca in o znižanju plačila oskrbnine staršem.

Občina vrtcu zagotavlja finančna sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih, za materialne stroške v skladu z normativi in standardi, za investicijsko vzdrževanje in za investicije v nepremičnine ter opremo vrtca. Občina prav tako krije razliko med polno ceno oskrbnine in znižanim plačilom oskrbnine staršem, ki imajo na njenem ozemlju stalno prebivališče.

IME VRTCA

Zavod, v okviru katerega deluje Vrtec Bohinj, je dobil ime po pisatelju dr. Janezu Mencingerju. Pisatelj se je rodil v vasici Brod v Bohinju (26. marca 1838), ki spada v naš šolski okoliš. Po končani gimnaziji je študiral nauk o jeziku in književnosti ter pravo, oboje v Avstriji (na Dunaju in v Gradcu). Kot pravnik je služboval v Brežicah, Kranju in Krškem. Umrl je leta 1912 v Krškem. Njegova najbolj znana dela so satirična povest Mešana gospoda, pripoved Cmokavzar in Ušperna, utopični roman Abadon in potopisni esej Moja hoja na Triglav.

ZNAK VRTCA

Znak (logotip) vrtca je delo vzgojiteljice Tanje Smukavec in grafične oblikovalke Nežke Božnar. Sestavljata ga dva simbola: sonce in luna. Sonce predstavlja svetlobo, toploto, energijo in vir življenja. Luna predstavlja milino in nežno prijaznost. Oboje, združeno v eno, predstavlja veselje, igrivost in toplino, ki jo vsak dan opazujemo pri naših otrocih. Rumena barva vse to poudari.

Odnos med soncem in luno predstavlja odnos med vzgojiteljem in otrokom. Sonce ima svojo lastno svetlobo. Luna sprejema svetlobo od sonca in njegovo svetlobo odseva naprej. Vzgojitelj kot samostojna in zrela odrasla oseba izžareva ljubezen do življenja. Otrok, ki se samostojnosti šele uči, pa s svojimi enkratnimi značilnostmi to ljubezen sprejema in jo odseva naprej.

Sonce in luna se prekrivata. Želimo si, da otroci ne bi bili samo odsev odraslega sveta. S svojim vzgojnim delom jim želimo omogočiti, da bodo postali samostojno sonce, s svojo lastno energijo, da bodo lahko razvili svoje enkratne in edinstvene značilnosti ter potenciale v vsej polnosti.

Modra barva okoli sonca nakazuje širino neba, odprtost v svet in življenje, v katerega otroci vstopajo. Želimo si, da bi v svet vstopili z izkušnjo ljubečega otroštva, predvsem pa z veliko mero zaupanja, da je svet dovolj varen in dovolj privlačen, da se vanj splača vstopiti.

Da bo naš svet čim lepši, moramo tako starši kot delavci vrtca stremeti k istemu cilju: »Naredimo vse, da bomo videli toplino in smeh v otroških očeh!«

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost