Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Predpis je sprejela Občina Bohinj in določa:

 • postopek vpisa otroka v vrtec,
 • sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec,
 • kriterije za sprejem otrok v vrtec in kriterije za določitev vrstnega reda otrok za vpis v vrtec.

Za ogled celotnega predpisa kliknite tukaj.

Sklep o obračunavanju cen programov

Sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v organizacijski enoti vrtec

Predpis je sprejela Občina Bohinj in določa:

 • pravila obračunavanja cen programov za primere otrokove odsotnosti,
 • pravila obračunavanja cen programov za primere otrokovega bivanja v vrtcu preko odpiralnega časa vrtca,
 • pravila glede začasnega izpisa otroka iz vrtca,
 • roke in način izpisa otroka iz vrtca,

Celotni predpis je na voljo na spletni strani Občine Bohinj.

Hišni red

Predpis je sprejel Svet zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in določa:

 • območje vrtca in površine, ki sodijo k prostoru vrtca,
 • poslovni čas vrtca in uradne ure,
 • način uporabe prostorov vrtca,
 • organizacijo nadzora vrtca,
 • ukrepe za zagotavljanje varnosti,
 • pravila vzdrževanja reda in čistoče v vrtcu.

Za ogled celotnega predpisa kliknite tukaj.

Letni delovni načrt

Letni delovni načrt za šolsko leto 2023/2024

Dokument sprejme Svet zavoda za vsako šolsko leto posebej, praviloma v mesecu septembru. Določa:

 • cilje in načela vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu,
 • vzgojno-izobraževalne programe v vrtcu,
 • organizacijo dela in poslovni čas vrtca,
 • razporeditev otrok v oddelke,
 • razporeditev dela strokovnih delavcev v vrtcu,
 • oblike in način sodelovanja staršev,
 • način sodelovanja vrtca z drugimi organizacijami,
 • strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih, mentorstvo pripravnikom,
 • aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje,
 • programe dela strokovnih organov,
 • kadrovske, materialne in druge pogoje dela.

Za ogled celotnega predpisa kliknite tukaj.

Varstvo in obdelava osebnih podatkov

Vrtec Bohinj se zaveda, da je varstvo osebnih podatkov temeljna človekova pravica in svoboščina, ki je opredeljena tudi v Ustavi Republike Slovenije. Osebne podatke otrok in staršev zbiramo, hranimo, uporabljamo in obdelujemo le za zakonsko določene namene in/ali na podlagi vašega soglasja. Spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo pridobljene osebne podatke skrbno varovali in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretji osebi oziroma jih uporabili v druge namene.

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Več o obdelavi osebnih podatkov v našem vrtcu si lahko preberete v spodnjih datotekah. 

PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

POLITIKA ZASEBNOSTI

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost