Svoje prostore ima na Ajdovski cesti v Bohinjski Bistrici. V stavbi lahko deluje do 11 vzgojnih skupin.
Oddelki so starostno homogeni in heterogeni. V štiri oddelke so običajno vključeni otroci prvega starostnega obdobja (od enega do treh let starosti), v ostale pa otroci drugega starostnega obdobja (od treh let do vstopa v šolo).
Poleg enajstih igralnic, garderob in sanitarij ima vrtec še telovadnico, pisarno pomočnice ravnateljice v vrtcu, pisarno svetovalne službe, lastno kuhinjo, zbornico in vse nujno potrebne tehnične prostore.
Ob stavbi vrtca je urejeno otroško igrišče. Igrišče ima manjšo asfaltno površino in večjo travno površino, na kateri je postavljenih več različnih igral.

Svoje prostore ima v stavbi podružnične osnovne šole v Srednji vasi v Bohinju. V stavbi lahko deluje le ena vzgojna skupina. Oddelek otrok je kombiniran, kar pomeni, da združuje otroke obeh starostnih skupin (od enega leta starosti do vstopa v šolo).
Prostori vrtca imajo eno igralnico, kabinet in sanitarije. Poleg teh prostorov vrtec uporablja še manjšo telovadnico, ki si jo deli s šolo. Vrtec si s šolo deli tudi zunanje površine, med katerimi sta za otroke pomembni zlasti asfaltno športno igrišče in travno igrišče z igrali. Vrtec v Srednji vasi nima lastne kuhinje. Otrokom vrtca in šole pripeljejo hrano iz kuhinje v matični osnovni šoli.

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost