NAMEN SVETOVALNE SLUŽBE

Namen svetovalne službe v vrtcu je sodelovanje z drugimi udeleženci v vrtcu pri zagotavljanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka, vključenega v vrtec, in hkrati za razvoj vrtca kot celote.  Svetovalna služba se vključuje v celostno reševanje pedagoških, psiholoških, socialnih in organizacijskih vprašanj v vrtcu. V  ta  namen svetovalna delavka opravlja svetovalno delo z otroki, s strokovnimi delavci in starši ter sodeluje z vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami.

S svetovalno delavko Evo Mišmaš se lahko pogovorite, posvetujete o:

  • vstopu in uvajanju otroka v vrtec
  • vstopu otroka v šolo oz. o odločitvi o odlogu šolanja
  • kritičnih situacijah in prelomnih dogodkih v življenju družine (rojstvo sorojencev, selitev, razveza, smrt, zdravstvene težave otroka, socialno-ekonomske in druge stiske…)
  • vzgoji in otrokovem razvoju v predšolskem obdobju
  • odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav in stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, nemirnost, nočne more, agresivno vedenje in drugo)
  • postopku usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami
  • spodbujanju razvoja nadarjenega otroka
  • vključevanju v različne aktivnosti vrtca

 

SVETOVANJE STARŠEM 

Svetovanje poteka na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu na številko 04 577 00 23 oz. 040 477 343 ali preko elektronske pošte eva.mismas@osbohinj.si.

Strokovne prispevke in gradivo o vzgoji in razvoju predšolskih otrok svetovalna delavka objavlja tudi pod zavihkom SVETOVALNICA ZA STARŠE.

 

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost