OBOGATITVENI PROGRAMI

Temeljnemu vzgojnemu programu vrtec vsako leto doda nekaj dodatnih obogatitvenih dejavnosti. Vse obogatitvene dejavnosti se v našem vrtcu izvajajo v času bivanja otroka v vrtcu, stroški pa so všteti v redno ceno oskrbnine vrtca (zanje torej staršem ni potrebno dodatno plačevati). Vsako leto se izvaja več obogatitvenih programov. Nekateri se izvajajo občasno, drugi pa redno vsako leto.

Mali sonček 

Gibalni športni program je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.  Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Za vsako opravljeno nalogo je otrok nagrajen z nalepko, za opravljeno stopnjo programa pa z diplomo.

Cici vesela šola
E-vsebine za otroke in starše | vvemedo

      Program je namenjen otrokom v zadnjem letu pred vstopom v šolo. Otroci skupaj s svojimi vzgojiteljicami in starši spoznavajo teme, predstavljene v redni rubriki otroške revije          CICIDO. Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu. Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo – posebno diplomo z Modrim medvedkom.

 

Obiski v knjižnici
Slikovno gradivo | Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Program je namenjen otrokom drugega starostnega obdobja (od treh let naprej). Otroci s svojimi vzgojiteljicami enkrat ali dvakrat mesečno obiščejo knjižnico v domačem kraju (otroci iz vrtca v Bohinjski Bistrici knjižnico v Bohinjski Bistrici in otroci iz vrtca v Srednji vasi knjižnico v Srednji vasi).

 

Zobozdravstvena preventiva

Program je namenjen otrokom drugega starostnega obdobja (od treh let naprej). Poteka v sodelovanju s preventivno službo zdravstvenega doma Bled. Vsako sodelujočo vzgojno skupino enkrat na mesec obišče preventivna medicinska sestra, ki otroke uči pravilne nege zob.

PROJEKTI 

Vrtec se vključuje tudi v različne projekte s pomočjo katerih želimo otrokom ponuditi čim več izkušenj iz različnih področij.

U’konc sveta so pravljice doma 

Na začetku šolskega leta 2009/2010 sta se dve vzgojni skupini Enote vrtec Bohinj, ki deluje pod okriljem OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, prijavili na razpis Turistične zveze Slovenije »Turizem in vrtec – z igro do prvih turističnih korakov«. Začeli so spoznavati Bohinj. Ko so naleteli na Bohinjske pravljice, se jim je utrnila zamisel o pravljični deželi. Porajajočo se deželo so poimenovali Zlatorogova pravljična dežela, po znanem junaku iz bohinjske pravljice o Zlatorogu. Ko so razmišljali, kam bi umestili to pravljično deželo, se jim je zdel svet ob zahodni obali Bohinjskega jezera v Ukancu kot nalašč ustvarjen za to. Ime kraja Ukanc je nastalo kot skovanka iz besedne zveze »U konc’«, kar pomeni na koncu, na koncu sveta. Tam je pravi kraj za pravljice. Zato so tudi prvo dvodnevno prireditev, ko je pravljična dežela tam oživela, poimenovali po tem kraju: U KONC’ SVETA SO PRAVLJICE DOMA.

 

Pri pripravi projekta se je Vrtec Bohinj povezal s turistično organizacijo Turizem Bohinj, ki je predlagal, da se dvodnevna prireditev v majskem vikendu vključi v mednarodni Festival alpskega cvetja, Turizem Bohinj pa je ponudil tudi delček svoje moči pri organizaciji same prireditve.

Leta 2018 se je Zlatorogova pravljična dežela spremenila v ime Zlatorogova pravljična pot, saj so turistični delavci v Bohinju projekt nadgradili. Zdaj naša pot obstaja v Deželi Zlatoroga, ki zajema večje območje. Aktualne informacije o prireditvi in drugih dogodkih na Zlatorogovi pravljični poti najdete na Facebook strani.

Zdravje v vrtcu 

ZDRAVJE V VRTCU

 

Projekt Zdravje v vrtcu poteka pod vodstvom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Namen projekta je oblikovati zdravo in varno okolje, ki bo pozitivno vplivalo na krepitev in ohranjanje našega zdravja in zdravja naših otrok.  V našem vrtcu smo se v program vključili z namenom, da otrokom privzgojimo zdrav način življenja, pri čemer smo jim strokovni delavci za vzgled. Letošnja rdeča nit projekta Zdravje v vrtcu je KREPIM (OBLIKUJEM) SEBE IN SVOJO SKUPNOST. Koordninatorica projekta v vrtcu  je Lea Mulej. 

 

Turizem in vrtec 

Turizem in vrtec - Vrtec Pedenjped LjubljanaProjekt Turizem in vrtec  razpisuje Turistična zveza Slovenije v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije. Z igro do prvih turističnih korakov je turistični projekt, v okviru katerega najmlajši v
vrtcih odkrivajo znamenitosti svojega kraja.Namen projekta je spoznavanje družbenega, kulturnega in naravnega okolja, seznanjanje s kulturo, tradicijo in običaji ter sodelovanje s turističnim društvom v kraju.  Letošnja rdeča nit projekta je VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM.  Koordinatorica projekta je Alenka Sodja. 

 

 

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost