DIETNA PREHRANA 

V vrtcu zagotavljamo dietno prehrano na podlagi oddaje Potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka. Potrdilo izda izbrani zdravnik na primarni ravni ali specialist pediater. Če so bila poleg potrdila izdana tudi pisna navodila za izvajanje diete prosimo, da jih starši priložite potrdilu.

Dodatne informacije o prehrani v vrtcu lahko starši dobite pri vodji prehrane Maruši Cund (marusa.cund@osbohinj.si ali 041 420 500)

Dolžnosti staršev 

  • ob ugotovljeni dieti oddati Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka (obrazec dobite pri zdravniku) vodji prehrane Urški Beznik
  • sproti javljati morebitne spremembe glede omejitev med izvajanjem diete
  • v primeru začasno izdanega potrdila obnoviti le-tega vsaj enkrat letno
  • ko dieta ni več potrebna oddati Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete (obrazec dobite pri zdravniku) za otroka vodji prehrane Urški Beznik

 

 

 

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost